Privatumo politika

Skechers įsipareigoja apsaugoti savo klientų ir vartotojų privatumą. Todėl mes parengėme šiuos privatumo politikos principus, kurie reglamentuoja klientų duomenų rinkimą, naudojimą, atskleidimą, perdavimą ir saugojimą. Mūsų veikla internete atitinka visą atitinkamą praktiką, taip pat atitinkamus ES teisės aktus ir Estijos Respublikos įstatymus. Skirkite šiek tiek laiko ir peržiūrėkite principus, kuriuos taikome privatumui.

Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

Asmens duomenys reiškia bet kokius duomenis, kurie gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susieti su Jumis kaip asmeniu, kuriuos Skechers renka ir tvarko siekiant įvykdyti su fiziniais asmenimis sudarytas sutartis, susisiekti su jais ir vykdyti įsipareigojimus pagal įstatymą.

Lojalių klientų asmens duomenis galima rinkti:

  • kai pateikiate mums savo kontaktinę informaciją (įskaitant savo vardą, asmens kodą, pašto adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, pageidaujamą komunikacjos būdą) mūsų svetainėje ar kitu būdu (pvz. mūsų parduotuvėse)
  • kai naudojatės mūsų svetaine, duomenys renkami naudojantis Jūsų paskyrą arba naudojant slapukus;
  • kai perkate ar užsakote mūsų parduotuvėje ar elektroninėje parduotuvėje ir saugote savo asmeninę kontaktinę informaciją ar pirkimo nuostatas (Skechers tam tikrose svetainės skiltyse gali paprašyti Jūsų savo noru pateikti asmens duomenis ir asmeninę informaciją. Šie duomenys gali būti Jūsų vardas, adresas, pašto kodas, el. pašto adresas, telefono numeris ir kiti duomenys).

Kitų duomenų rinkimas

Mes taip pat renkame ne asmeninius duomenis, t. y. duomenis, kurių negalima tiesiogiai susieti su konkrečiu asmeniu (lytis, amžius, kalbos pasirinkimas, vieta).

Mes taip pat galime rinkti bendro pobūdžio duomenis apie klientų veiksmus mūsų elektroninėse parduotuvėse ir svetainėje. Šie duomenys naudojami siekiant suteikti vartotojams naudingesnę informaciją ir sužinoti, kurios svetainės skiltys, prekės ir paslaugos labiausiai domina. Šioje privatumo politikoje tokie bendri duomenys yra laikomi nesuasmenintais duomenimis.

Asmens duomenų naudojimas ir saugojimas

Mes galime naudoti surinktus asmens duomenis klientams pateikiant Skechers naujienas, kampanijas ir artėjančius įvykius. Klientai, norintys atsisakyti mūsų naujienlaiškių arba nenorintys gauti informacijos apie galbūt juos dominančias prekes, gali bet kada atsisakyti naujienlaiškių.

Mes taip pat naudojame asmens duomenis, kuriuos renkame prekių pristatymui ir vykdydami įsipareigojimus klientams.

Sutikdamas su Privatumo politikos sąlygomis, klientas suteikia Skechers sutikimą automatizuotam jų duomenų tvarkymui. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti mūsų svetainėje arba atsiųsdami mums užklausą raštu. Tokie prašymai ir sutikimai atgaline data negalioja.

Siekiant užtikrinti kokybiškesnį klientų aptarnavimą, Skechers gali atskleisti informaciją apie atskirus vartotojus trečiajai šaliai, teikiančiai Skechers paslaugas ir pagal sutartį įsipareigojančiai bet kokią bendrą informaciją laikyti konfidencialia. Tokia trečioji šalis gali būti, pavyzdžiui, mūsų partneris, kurio pareiga yra pristatyti mūsų elektroninėje parduotuvėje parduodamas prekes arba teikti paslaugas išsimokėtinai.

Skechers saugo visus kliento asmens duomenis, kol pasibaigia lojalaus kliento sutartis. Duomenis, kuriuos Skechers privalo saugoti pagal įstatymus (pvz. apskaitos duomenis), Skechers saugo pagal įstatymų nuostatas.

Asmens duomenų pakeitimai

Klientai gali pamatyti, keisti ir papildyti savo asmens duomenis, surinktus identifikavimo ir komunikavimo tikslais, mūsų svetainės skiltyje „Mano duomenys“.

Jei pakeitimas susijęs su Jūsų el. pašto adresu (Skechers svetainės vartotojo vardu), prašome apie tai pranešti mums, kadangi patys klientai negali pakeisti savo el. pašto adreso.

Asmens duomenų saugumas

Skechers imasi visų atsargumo priemonių (įskaitant administracines, technines ir fizines priemones), kad apsaugotų klientų asmens duomenis. Tik įgalioti asmenys turi prieigą prie asmens duomenų, kad galėtų juos keisti ir tvarkyti.

Jei įtariate, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi kitaip, nei aprašyta šioje privatumo politikoje, arba jei yra rizika, kad Jūsų duomenys nutekėjo neįgaliotoms šalims, nedelsdami praneškite mums. Tik taip galime sumažinti galimą žalą.

Klientai turi teisę reikalauti nutraukti jų duomenų tvarkymą, paklausti, kaip naudojami jų duomenys, prašyti, kad jų duomenys būtų perduodami įprastu formatu jiems patiems arba trečiajai šaliai. Siekiant išvengti piktnaudžiavimo klientų duomenimis ir teisėmis, tokie prašymai gali būti pateikiami tik tokia forma, kuri leidžia identifikuoti prašymą pateikiantį asmenį (pasirašytą skaitmeniniu būdu arba asmeniškai įmonės biure). Mes turime teisę atsakyti į tokius prašymus per 30 dienų.

Prašymą nutraukti duomenų tvarkymą vertiname kaip prašymą nutraukti lojalaus kliento sutartį.

Saugumas

Bet kokie asmens duomenys, kuriuos pateikiate lankantis ir apsiperkant Skechers elektroninėje parduotuvėje, laikomi konfidencialia informacija.

Šifruoto duomenų perdavimo kanalo naudojimas bankuose garantuoja, kad bus apsaugoti pirkėjų asmens duomenys ir banko duomenys.

Privatumo politikos sąlygos ir pakeitimai

Pradėdami naudotis mūsų svetaine ar užpildydami lojalaus kliento anketą, Jūs patvirtinate, kad perskaitėte šiuos principus, sąlygas ir nuostatas ir su jais sutinkate. Mes pasiliekame teisę prireikus pakeisti šios Privatumo politikos bendrąsias sąlygas ir nuostatas, pranešdami apie tai visiems lojaliems klientams, tačiau dedame visas pastangas, kad mūsų Privatumo politika būtų atnaujinta ir prieinama Jums mūsų svetainėje

Norėdami apsaugoti savo asmens duomenis, visada galite kreiptis į Duomenų apsaugos inspekciją ar teismą. Duomenų apsaugos inspekcija yra nacionalinė institucija, į kurią taip pat galima kreiptis dėl patarimo ar pagalbos asmens duomenų apsaugos klausimais.